Diagnostické zariadenie OBDII/EOBD NT301

Diagnostické zariadenie OBDII/EOBD NT301Diagnostické zariadenie OBDII/EOBD NT301OBDII/EOBD hibakód olvasó-1 NT301OBDII/EOBD hibakód olvasó-2 NT301OBDII/EOBD hibakód olvasó-3 NT301OBDII/EOBD hibakód olvasó-4 NT301OBDII/EOBD hibakód olvasó-5 NT301OBDII/EOBD hibakód olvasó-6 NT301

Čítanie a mazanie chybových kódov. Pre osobné-, ľahké úžitkové-, terénne vozidlá a mikrobusy. Prakticky je vhodné pre všetky benzínové vozidlá od 2001 a dieselové vozidlá od 2003/4. Farebný displej. Softvér v maďarskom jazyku. Popis tovaru »

Product distribution finished
Otázky? Problémy?

Popis

 • Pre čítanie a mazanie chybových kódov osobných-, ľahkých úžitkových-, terénnych vozidiel a mikrobusov
 • Podpora OBDII/EOBD
 • V softvéri zariadenia sú uložené tisíce definície chybových kódov (DTC)
 • Z vnútornej databázy sa dajú vyhľadať popisy chybových kódov
 • Čítanie údajov "Freeze frame"
 • Vypínanie kontrolky poruchy motora (MIL)
 • Grafické znázornenie a vyčítanie živých údajov zo snímačov motora
 • Testovanie lambdasondy (závislý na vozidle)
 • Čítanie ukladaných a prebiehajúcich chybových kódov
 • 5 podporovaných protokolov a 10 OBD testov
 • Načítanie informácií o vozidle (VIN, CID, CVN)
 • S automatickým načítaním čísla VIN (identifikačné číslo vozidla) sú čitateľnejšie výrobcom špecifikované údaje
 • Automatické oznámenie o aktualizácií
 • 2.8" TFT farebný displej
 • Softvér v maďarskom jazyku
 • Možnosť vytlačenie údajov na počítači
 • Nepodporuje vypínanie kontroliek servisného intervalu, airbagu a ABS
Technické údaje
 • Pracovná teplota: 0-60°C (32-140°F)
 • Skladovacia teplota: -20-70°C (-4-158°F)
 • Externé napájanie: 8-18V z akumulátora vozidla

Pre vozidlá

 • Prakticky je vhodné pre všetky benzínové vozidlá od 2001 a dieselové vozidlá od 2003/4

 

Popis diagnostických metód

Mode 1

Táto metóda vracia všeobecné hodnoty z niekoľkých snímačov, ako napr.:

 • otáčky motora
 • rýchlosť vozidla
 • teplota motora (vzduch, chladiaca kvapalina)
 • informácie o snímačoch O2 a zmesi vzduch/palivo

Každý snímač je charakterizovaný s jedným číslom, ktoré sa nazíva PID (identifikátor parametra), ktorý indentifikuje daný parameter. Napríklad norma stanovuje, že PID hodnota otáčky motora je 12. Norma OBD (aktualizované: 2007) obsahuje 137 PID. Nie každé vozidlo podporuje každý PID.

Mode 2

Táto metóda udáva chybové údaje „Freeze Frame” („mrazené údaje”). Ak je chyba identifikovaná pomocou ECM (riadiaca jednotka motora), tak údaje snímača sú zaznamenané v okamihu zistenia chyby.

Mode 3

Táto metóda ukazuje uložené diagnostické chybové kódy. Tieto chybové kódy sú štandardné pre všetky vozidlá, a sú zoskupené do štyroch kategórií.

 • P0xxx: štandardné chyby pre pohonný systém (motor, prevodovka)
 • C0xxx: štandardné chyby pre podvozok
 • B0xxx: štandardné chyby pre karosériu
 • U0xxx: štandardné chyby pre komunikačný port

Mode 4

Táto metóda vymaže uložené chybové kódy a vypne indikátor chyby. Chybový kód vymažte iba po odstránení chyby!

Mode 5

Táto metóda dáva naspäť samodiagnostické výsledky snímačov O2 / lambdasond. To je dostupné hlavne u vozidlách s benzínovým motorom. Diagnostický interface nových jednotiek ECU (elektronické riadiace jednotky) túto metódu už nepoužívajú. Tieto funkcie z Mode 5 sú zabudované aj do Mode 6.

Mode 6

Táto metóda dáva naspäť samodiagnostické výsledky v systéme. Nepatria sem informácie o neustálej kontrole.

Mode 7

Táto metóda ukladá nepotvrdené chybové kódy. To je veľmi užitočné, lebo po odstránení poruchy, aby sme vedeli skontrolovať, či chybový kód sa nevyskytne ešte raz nemusíme spustiť dlhý test. Kódy boli upresnené v Mode 3.

Mode 8

Táto metóda dáva naspäť samodiagnostické výsledky v iných systémoch. V Európe veľmi zriedkavo sa používa.

Mode 9

Táto metóda dáva informácie o vozidle.

 • Číslo podvozku
 • Kalibračné hodnoty

Mode 10 alebo Mode A

Táto metóda dáva stále chybové kódy. Kódy boli určené v Mode 3 a Mode 7. Tieto kódy v Mode 4 sa nedajú vymazať.

Značka:
Lincos
Kategória:
Diagnostické zariadenie
SKU Tovaru:
NT301
Hmotnosť:
0.6 kg