Diagnostické zariadenie OBDII/EOBD NT300

Diagnostické zariadenie OBDII/EOBD NT300Diagnostické zariadenie OBDII/EOBD NT300Hibakód kiolvasó OBDII/EOBD-1 NT300Hibakód kiolvasó OBDII/EOBD-2 NT300Hibakód kiolvasó OBDII/EOBD-3 NT300Hibakód kiolvasó OBDII/EOBD-4 NT300Hibakód kiolvasó OBDII/EOBD-5 NT300

Čítanie a mazanie chybových kódov, norma OBDII/EOBD, pre osobné-, ľahké úžitkové vozidlá, prakticky pre všetky benzínové vozidlá od 2001 a diesel od 2003/4, Anglický, Nemecký, Maďarský softvér a popis chýb. Popis tovaru »

 • Letecky sa nedá doručiť
Product distribution finished
Otázky? Problémy?

Aktualizácie

Stiahnutie aktualizačného programu

Stiahnutie aktualizácie softvéru 2014.02.27

Stiahnutie aktualizačného softvéru a DTC adresára: 2012.02.01 

Pozor! Aktualizace, ktoré zahrňajú aj maďarský jazyk, môžete stiahnuť cez hore uvedené linky. Vo softvéry, ktorý nájdete na stránke výrobcu, neni nainštalovaný maďarský jazyk! Od nás nakúpené diagnostické zariadenie majú nainštalované údaje z 2012.02.01.

Popis

 • Čítanie a mazanie chybových kódov
 • Pre osobné-, ľahké úžitkové vozidlá a mikrobusy
 • Ukazuje aktuálne údaje, aj formou grafov
 • Popis chybových kódov
 • Prakticky je vhodné pre všetky benzínové vozidlá od 2001 a dieselové vozidlá od 2003/4
 • Úplná podpora OBDII/EOBD
 • Nahrávanie a prehrávanie aktuálnych údajov
 • Softvér v Anglickom, Nemeckom a Maďarskom jazyku
 • Diagnostizovanie vyčítaných motorových chýb
 • Čítanie všeobecných, výrobcom špecifikovaných kódov
 • Čítanie aktuálnych lambdasondových údajov
 • Načítanie informácií o vozidle (VIN, CID, CVN)
 • Spustenie testov ktoré su nainštalované v softvéri vozidla
 • LCD displej

Technické údaje

 • Rozlíšenie displeja: 128x64 pixel
 • Prevádzková teplota: 0°C-60°C
 • Vonkajšie napájanie: 8-18V

Príslušenstvo

 • OBDII/EOBD kábel
 • 9V batéria
 • USB kábel
 • Môže sa stať že zariadenie je možné pripojiť k vozidlu, ale nevie s ním komunikovať, lebo pri niektorých modeloch zástrčka je taká istá, ale samotný softvér nepodporuje OBD II/EOBD. Napr.: E39 530d
 • Chybový kód môžete vymazať, ale k úplnej oprave treba vymeniť aj vadnú súčiastku
 • Je možné, že zariadenie niektoré chybové kódy neukazuje. Môže sa to stať vtedy, ak softvér riadiacej jednotky je zmiešaný a nie čisto OBD II/EOBD

 

Popis diagnostických metód

Mode 1

Táto metóda vracia všeobecné hodnoty z niekoľkých snímačov, ako napr.:

 • otáčky motora
 • rýchlosť vozidla
 • teplota motora (vzduch, chladiaca kvapalina)
 • informácie o snímačoch O2 a zmesi vzduch/palivo

Každý snímač je charakterizovaný s jedným číslom, ktoré sa nazíva PID (identifikátor parametra), ktorý indentifikuje daný parameter. Napríklad norma stanovuje, že PID hodnota otáčky motora je 12. Norma OBD (aktualizované: 2007) obsahuje 137 PID. Nie každé vozidlo podporuje každý PID.

Mode 2

Táto metóda udáva chybové údaje „Freeze Frame” („mrazené údaje”). Ak je chyba identifikovaná pomocou ECM (riadiaca jednotka motora), tak údaje snímača sú zaznamenané v okamihu zistenia chyby.

Mode 3

Táto metóda ukazuje uložené diagnostické chybové kódy. Tieto chybové kódy sú štandardné pre všetky vozidlá, a sú zoskupené do štyroch kategórií.

 • P0xxx: štandardné chyby pre pohonný systém (motor, prevodovka)
 • C0xxx: štandardné chyby pre podvozok
 • B0xxx: štandardné chyby pre karosériu
 • U0xxx: štandardné chyby pre komunikačný port

Mode 4

Táto metóda vymaže uložené chybové kódy a vypne indikátor chyby. Chybový kód vymažte iba po odstránení chyby!

Mode 5

Táto metóda dáva naspäť samodiagnostické výsledky snímačov O2 / lambdasond. To je dostupné hlavne u vozidlách s benzínovým motorom. Diagnostický interface nových jednotiek ECU (elektronické riadiace jednotky) túto metódu už nepoužívajú. Tieto funkcie z Mode 5 sú zabudované aj do Mode 6.

Mode 6

Táto metóda dáva naspäť samodiagnostické výsledky v systéme. Nepatria sem informácie o neustálej kontrole.

Mode 7

Táto metóda ukladá nepotvrdené chybové kódy. To je veľmi užitočné, lebo po odstránení poruchy, aby sme vedeli skontrolovať, či chybový kód sa nevyskytne ešte raz nemusíme spustiť dlhý test. Kódy boli upresnené v Mode 3.

Mode 8

Táto metóda dáva naspäť samodiagnostické výsledky v iných systémoch. V Európe veľmi zriedkavo sa používa.

Mode 9

Táto metóda dáva informácie o vozidle.

 • Číslo podvozku
 • Kalibračné hodnoty

Mode 10 alebo Mode A

Táto metóda dáva stále chybové kódy. Kódy boli určené v Mode 3 a Mode 7. Tieto kódy v Mode 4 sa nedajú vymazať.

Značka:
Lincos
Kategória:
Diagnostické zariadenie
SKU Tovaru:
NT300
Hmotnosť:
0.65 kg